Hills Banquet by Hills Beer at Hills Brewery in Perustitsa

Hills Banquet

Локация

Hills Brewery
гр. Перущица, местност Ленищата 459


Кола: ~20км/20мин от Пловдив | ~130км/80мин от София


Такси: ~20лв от Пловдив